Tag Archives: วัดวาวูจองซา

วัดวาวูจองซา

วัดวาวูจองซา

วัดวาวูจองซา ตั้งอยู่ที่เมืองยองอินในจังหวัดคยองกีโด ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ตั้งอยู่กลางภูเขา ทำให้เห็นทิวทัศน์ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม
วัดวาวูจองซา
12,799 บาท  (5 วัน 3 คืน)

ทัวร์เกาหลี สกีโดม เกาะนามิ หมู่บ้านอังกฤษ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

เริ่มต้น 12,799 บาท
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ โซลทาวเวอร์ พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ ยงอิน เกาะนามิ วัดวาวูจองซา หมู่บ้านอังกฤษ ONE MOUNT ตลาดเมียงดง
วันเดินทาง : 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31, 28 พ.ค.- 1 มิ.ย.59....