Tag Archives: พระราชวังชางด๊อกกุง

พระราชวังชางด๊อกกุง
14,900 บาท  (5 วัน 3 คืน )

ทัวร์เกาหลี HELLO SUMMER IN KOREA 5 วัน 3 คืน JUN 59

เริ่มต้น 14,900 บาท
ถ่ายรูปน่ารักที่หมู่บ้านแห่งเทพนิยายแสนสวย เพลิดเพลินที่ย่านไชน่าทาวน์ ชมวิวกรุงโซลที่โซลทาวเวอร์...
วันเดินทาง : 06-10/07-11 /08-12 /09-13 /10-14/11-15/12-16 /13-17/14-18 /15-19มิ.ย 59....
เกานามิ
10,900 บาท  (5 วัน 3 คืน)

ทัวร์เกาหลี WOW SUMMER IN KOREA MAY 59

เริ่มต้น 10,900 บาท
สนุกสุดเหวี่ยงที่สวนสนุก EVERLAND ชมวิวกรุงโซลที่โซลทาวเวอร์ ตามรอยซีรีย์ที่ เกาะนามิ ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ตลาดดังเมียงดง ....
วันเดินทาง : 26-30 พ.ค.59, 28 พ.ค.59 - 01 มิ.ย. 59, 29 พ.ค.59 - 02 มิ.ย. 59
พระราชวังชางด๊อกกุง

พระราชวังชางด๊อกกุง

พระราชวังชางด๊อกกุง ถูกสร้างขึ้นมาเป็นลำดับที่สองต่อจาก พระราชวังเคียงบกกุง ยังมีความสำคัญในการเป็นที่พำนักของพระมหากษัตริย์ออีกหลายพระองค์..