Tag Archives: ตลาดเมียงดง

พระราชวังชางด๊อกกุง
14,900 บาท  (5 วัน 3 คืน )

ทัวร์เกาหลี HELLO SUMMER IN KOREA 5 วัน 3 คืน JUN 59

เริ่มต้น 14,900 บาท
ถ่ายรูปน่ารักที่หมู่บ้านแห่งเทพนิยายแสนสวย เพลิดเพลินที่ย่านไชน่าทาวน์ ชมวิวกรุงโซลที่โซลทาวเวอร์...
วันเดินทาง : 06-10/07-11 /08-12 /09-13 /10-14/11-15/12-16 /13-17/14-18 /15-19มิ.ย 59....
โซล
15,900 บาท  (5 วัน 3 คืน)

ทัวร์เกาหลี HELLO SUMMER IN KOREA 5 วัน 3 คืน MAY 59

เริ่มต้น 15,900 บาท
ช้อปปิ้งที่ตลาดเมียงดง เพลิดเพลินที่ย่านไชน่าทาวน์ ชมวิวกรุงโซลที่โซลทาวเวอร์ ONE MOUNT (*SNOW PARK) ...
วันเดินทาง : 22-26 | 23-27 | 24-28 | 25-29 | 26-30 | 27-31 มิ.ย 59 .....
เกานามิ
10,900 บาท  (5 วัน 3 คืน)

ทัวร์เกาหลี WOW SUMMER IN KOREA MAY 59

เริ่มต้น 10,900 บาท
สนุกสุดเหวี่ยงที่สวนสนุก EVERLAND ชมวิวกรุงโซลที่โซลทาวเวอร์ ตามรอยซีรีย์ที่ เกาะนามิ ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่ ตลาดดังเมียงดง ....
วันเดินทาง : 26-30 พ.ค.59, 28 พ.ค.59 - 01 มิ.ย. 59, 29 พ.ค.59 - 02 มิ.ย. 59
วัดวาวูจองซา
12,799 บาท  (5 วัน 3 คืน)

ทัวร์เกาหลี สกีโดม เกาะนามิ หมู่บ้านอังกฤษ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

เริ่มต้น 12,799 บาท
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ โซลทาวเวอร์ พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ ยงอิน เกาะนามิ วัดวาวูจองซา หมู่บ้านอังกฤษ ONE MOUNT ตลาดเมียงดง
วันเดินทาง : 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31, 28 พ.ค.- 1 มิ.ย.59....