สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

1924091_image2_1

ตลาดฮงอิก

ตลาดฮงอิก ตลาดนัดสุดชิคแอนด์ชิว สำหรับวัยรุ่นหนุ่มสาวและวัยทำงานเป็นตลาดที่มีทั้งของกินและเสื้อผ้า...
2028319_image2_1

Trick Eye Museum

Trick Eye Museum เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงภาพ 3 มิติ ในภาพจริงเราจะมองเห็นเป็นรูป 3 ....
วัดวาวูจองซา

วัดวาวูจองซา

วัดวาวูจองซา ตั้งอยู่ที่เมืองยองอินในจังหวัดคยองกีโด ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ตั้งอยู่กลางภูเขา ทำให้เห็นทิวทัศน์ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม
20832882_xxl

คลองชองเกชอน

คลองชองเกชอน หรือ คลองช็องกเยช็อน ได้ถูกฟื้นฟูโดย นาย อี มย็อง-บัก ซึ่งเป็นผู้ว่าการโซล จึงได้เสนอในการบำบัดคลองแห่งนี้ และทำเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับชาวเมืองโซล
พระราชวังชางด๊อกกุง

พระราชวังชางด๊อกกุง

พระราชวังชางด๊อกกุง ถูกสร้างขึ้นมาเป็นลำดับที่สองต่อจาก พระราชวังเคียงบกกุง ยังมีความสำคัญในการเป็นที่พำนักของพระมหากษัตริย์ออีกหลายพระองค์..
พระราชวังเคียงบ็อค

พระราชวังเคียงบกกุง

ได้ถูกสร้างขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ 1395 เพื่อใช้เป็นพระราชวังหลักในการพำนักของราชวงศ์โชซอน ซึ่งเป็นราชวงศ์ที่ถูกสถาปนาขึ้นโดยกษัตริย์แทโจในช่วงรัชสมัยของราชวงศ์โชซอน
เกาะนามื

เกาะนามิ

เกาะนามิ(Nami) ตั้งอยู่ในเมืองชุนซอน จังหวัดคังวอน ถือว่าเป็นเกาะที่มีสียงของเกาหลีใต้เป็นอย่างมาก เกาะนามีมีลักษณะรูปร่างเหมือนใบไม้ลอยน้ำ เป็นเกาะกลางแม่น้ำฮัน ซึ่งเกิดจากการสร้างเขื่อนช็องพย็อง เกาะนามีมีลักษณะรูปร่างเหมือนใบไม้ลอยน้ำ
23400035_xxl

กรุงโซล

กรุงโซล (Seoul) หรือชื่ออย่างเป็นทางการ คือ นครพิเศษโซล จัดได้ว่าเป็นเมืองหลวงที่มีอายุมากกว่า 600 ปีและมหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลีใต้ กรุงโซลได้ถูกกำหนดเป็นเมืองพิเศษ เรียกว่า ซออุล ทึกบยอลชี เป็นปริมณฑลที่ใหญ่ มีประชากรประมาณ 25 ล้านคน
พระราชวังเคียงบ็อค

พระราชวังเคียงบกกุง

พระราชวังเคียงบกจะทำให้นักท่องเที่ยวได้ซึมซับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชาวเกาหลีอย่างลึกซึ้ง ในบริเวณพระราชวังนี้เป็นที่ตั้งของ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเกาหลี และ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งชาติ
sub_index2_bg

สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

เอเวอร์แลนด์เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี มีบริษัทซัมซุงเป็นเจ้าของ ซึ่งเปรียบเหมือนสวนสนุกสามแห่งในที่เดียวกันบริเวณภายในของสวนสนุก ประกอบไปด้วย เฟสติวัลเวิลด์, แคริเบียน เบย์ และสปีดเวย์