ทัวร์เกาหลี JEJU & BUSAN PLUS + SPECIAL SUMMER 4 DAYS 2 NIGHTS


ราคาทัวร์ : 14,500
รหัสทัวร์ : KR364
ระยะเวลา : 4 วัน 2 คืน
สายการบิน : EASTARJET
วันเดินทาง : 4-7, 5-8, 6-9 มิ.ย. 59
HELLO KITTY ISLAND พิพิธภัณฑ์ชา O’SULLOC ซองอัคซาน วัดซันบังซา ร้านเครื่องสำอางค์ ศูนย์สมุนไพร ซุปเปอร์มาร์เก็ต

รายการทัวร์ไอไลท์

 • HELLO KITTY ISLAND
 • พิพิธภัณฑ์ชา O’SULLOC
 • ซองอัคซาน
 • วัดซันบังซา
 • ร้านเครื่องสำอางค์
 • ศูนย์น้ำมันสน
 • AQUA PLANET
 • พิพิธภัณฑ์สัตวน้ำ
 • หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ
 • ศูนย์สมุนไพร
 • ซุปเปอร์มาร์เก็ต
 • ดาวทาวน์
 • ศูนย์โสม
 • ปูซานทาวเวอร์
 • LOTTE DUTY FREE

กำหนดการเดินทาง 4-7, 5-8, 6-9 มิ.ย. 59

วันแรก            สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศเกาหลีใต้
วันที่สอง         เกาะเชจู – HELLO KITTY ISLAND – พิพิธภัณฑ์ชา O’Sulloc – ซองอัคซาน – วัดซันบังซา – ร้านเครื่องสำอางค์
วันที่สาม         ยอดเขาซองซานอิลซุลบง – ศูนย์น้ำมันสน เข็มแดง – AQUA PLANET พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ – หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ – ศูนย์สมุนไพร – ซุปเปอร์มาร์เก็ต – ดาวทาวน์
วันที่สี่               ศูนย์โสม – สนามบินนานาชาติเชจู – สนามบินกิมแฮ เมืองปูซาน – ปูซานทาวเวอร์ – Lotte Duty Free – สนามบินานานชาติสุวรรณภูมิ

จองทัวร์ หรือ สอบถามโปรแกรมทัวร์

โทร: 099-063-7999 , 099-062-7999
Line ID คลิ๊ก: @HappyWorldCenter

E-Mail: happyworldcenter@gmail.com

เรื่องที่น่าสนใจ ...