ทัวร์เกาหลี BUSAN & JEJU PLUS + JOY SUMMER 4 DAYS 2 NIGHTS


ราคาทัวร์ : 14,500
รหัสทัวร์ : KR443
ระยะเวลา : 4 วัน 2 คืน
สายการบิน : EASTAR JET
วันเดินทาง : 7-10, 12-15, 13-16, 14-17, 19-22, 20-23, 21-24, 26-29 , 27-30, 28 มิ.ย.59 - 1 ก.ค. 59 .....
ศูนย์โสม ดาวทาวน์ ยอดเขา วัดแฮดง ยงกุงซา ชายหาดแฮอุนแด ปูซานทาวเวอร์ ศูนย์เครื่องสำอางค์ ....

รายการทัวร์ไฮไลท์

 • ศูนย์โสม
 • ดาวทาวน์
 • ยอดเขา
 • วัดแฮดง ยงกุงซา
 • ชายหาดแฮอุนแด
 • ปูซานทาวเวอร์
 • ศูนย์เครื่องสำอางค์
 • ซอพจิโกจิ
 • ร้านสมุนไพร
 • ล็อตเต้ ดิวตี้ ฟรี
 • ร้านละลายเงินวอน
 • พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
 • ซองซาน อิลจุลบง
 • ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง
 • หมู่บ้านวัฒนธรรม “ซองอึบ”
 • พิพิธภัณฑ์ภาพวาดสามมิติ+ศิลปะแกะสลักน้ำแข็ง

กำหนดการเดินทาง
7-10, 8-11, 11-14, 12-15, 13-16, 14-17, 15-18, 18-21, 19-22,  20-23, 21-24, 22-25, 25-28, 26-29 , 27-30, 28 มิ.ย.59 – 1 ก.ค.59, 29 มิ.ย.59 – 2 ก.ค.59, 1-4, 2-5, 3-6 ก.ค.59, 9-12, 10-13, 16-19, 17-20, 23-26, 24-27, 30 มิ.ย 59 – 3 ก.ค.59ม

วันแรก          พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง       สนามบินนานาชาติกิมแฮ – วัดแฮดง ยงกุงซา – ชายหาดแฮอุนแด-ปูซานทาวเวอร์ – สนามบินนานาชาติเชจู – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดสามมิติ+ ศิลปะแกะ สลักน้ำแข็ง – ร้านเครื่องสำอางค์
วันที่สาม      ซอพจิโกจิ – AQUA PLANET พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ -ยอดเขาซองซานอิลซุลบง – ศูนย์น้ำมันสน – หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ – ศูนย์สมุนไพร – ซุปเปอร์มาร์เก็ต
วันที่สี่          ศูนย์โสม – สนามบินนานาชาติเชจู – สนามบินกิมแฮ เมืองปูซาน – ดาวทาวน์ – Lotte Duty Free – สนามบินานานชาติสุวรรณภูมิ

จองทัวร์ หรือ สอบถามโปรแกรมทัวร์

โทร: 099-063-7999 , 099-062-7999
Line ID คลิ๊ก: @HappyWorldCenter

E-Mail: happyworldcenter@gmail.com

เรื่องที่น่าสนใจ ...