ทัวร์เกาหลี สกีโดม เกาะนามิ หมู่บ้านอังกฤษ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์


ราคาทัวร์ : 12,799
รหัสทัวร์ : KR308
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน : สายการบินเจจูแอร์
วันเดินทาง : 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31, 28 พ.ค.- 1 มิ.ย.59....
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ โซลทาวเวอร์ พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ ยงอิน เกาะนามิ วัดวาวูจองซา หมู่บ้านอังกฤษ ONE MOUNT ตลาดเมียงดง

รายละเอียดทัวร์ไฮไลท์

– สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
– โซลทาวเวอร์
– พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ
– ยงอิน
– เกาะนามิ
– วัดวาวูจองซา
– หมู่บ้านอังกฤษ
– ONE MOUNT
– ตลาดเมียงดง

กำหนดการเดินทาง

เดือนพฤษภาคม 2559
20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27-31, 28 พ.ค.- 1 มิ.ย., 29 พ.ค.-2 มิ.ย., 30 พ.ค.-3 มิ.ย.59

เดือนมิถุนายน 2559
1-5, 2-6, 3-7, 4-8, 5-9, 6-10, 8-12, 9-13, 10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 14-18, 17-21, 18-22, 19-23, 20-24, 21-25, 22-26, 23-27, 24-28, 25-29, 26-30, 27 มิ.ย.- 1 ก.ค.59, 29 มิ.ย.59 – 3 ก.ค.59, 30 มิ.ย.59 – 4 ก.ค.59

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
วันที่ 2 อินชอน – ONE MOUNT – เกาะนามิ – ซูวอน – วัดวาวูจองซา
วันที่ 3 ซูวอน – ยงอิน – โรงเรียนสอนทำกิมจิ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – โซล – โซลทาวเวอร์ – พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ – ไอซ์มิวเซี่ยม – ย่านฮงอิก
วันที่ 4 ศูนย์โสม – พระราชวังซังด็อกกุง – ดิวตี้ฟรี – คอสเมติก – ชมโชว์ – ตลาดเมียงดง
วันที่ 5 ฮ็อกเกนามู – ศูนย์น้ำมันสน – พลอยอเมทีส – หมู่บ้านอังกฤษ – ซุปเปอร์มาเก็ต – กรุงเทพฯ

จองทัวร์ หรือ สอบถามโปรแกรมทัวร์

โทร: 099-063-7999 , 099-062-7999
Line ID คลิ๊ก: @HappyWorldCenter

E-Mail: happyworldcenter@gmail.com

เรื่องที่น่าสนใจ ...